អ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលការទូទាត់បណបញ្ជីចុងឆ្នាំខិតជិតមកដល់

money-2180330_1280 បន្ទាប់ពីការទូទាត់បញ្ជីចុងឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នៅខែមករាឆ្នាំ២០២០ ការចំណាយលើការថែទាំក្រោយពេលសម្រាលកូននឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងឥណទានពន្ធខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។ ប្រសិនបើអ្នករកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាង ៧០លានវ៉ុនក្នុងមួយឆ្នាំ អ្នកអាចទទួលបានការកាត់បន្ថយរហូតដល់ទៅ ២លានវ៉ុន។ ម្លៃនៃការទិញវ៉ែនតា និងកែវឡេនដែលអាចត្រូវបានកាត់ចេញពីការចំណាយខាងវេជ្ជសាស្ត្ររហូតដល់ ៥០០,០០០វ៉ុនក្នុងមួយឆ្នាំ ត្រូវតែទទួលដាច់ដោយឡែកពីបង្កាន់ដៃកាតឥណទានដោមានបង្កាន់ដៃដែលមានសរសេរថា សម្រាប់ព្យាបាលភ្នែក

ការចូលទស្សនាសារមន្ទីរ និងសាលវិចិត្រសិល្បៈ ក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលផងដែរក្នុងការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូល ហើយប្រសិនបើអ្នកបង់ប្រាក់ដោយកាតឥណទាន បន្ទាប់ពីខែកក្កដា អ្នកអាចដក30% នៃថ្លៃចូល។  ប្រសិនបើអ្នករៀបការនៅឆ្នាំ២០១៩ អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាត់ក្នុងមានប្ដីប្រពន្ធ និងការចំណាយជាគ្រួសារ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនបានដាក់ពាក្យរៀបការទេ អ្នកត្រូវតែបំពេញវាអោយហើយនៅខែធ្នូ។

ប្រាក់ដែលបានដកពីការជួលប្រចាំខែ ក៏អាចត្រូវបានកាត់ពន្ធ ហើយប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតិចជាង៥៥ លានវ៉ុននឹងកាត់១២% និង ១០% សម្រាន់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតិចជាង៧០លានវ៉ុននឹងត្រូវបានកាត់។ ប៉ន្ដែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាត្រូវតែត្រូវបានរាយការណ៍អំពីផ្លាស់ទៅលំនៅដ្ឋាន។

ចំពោះម្ចាស់ផ្ទះដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតិចជាង៧០លានវ៉ុនដែលបានដាក់ប្រាក់សន្សំផ្ទះសម្បែង អាចដាក់ការកាត់ប្រាក់សន្សំដោយបញ្ជូនការបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយ។

ការទិញរថយន្តថ្មី ថ្លៃជួលរថយន្ត ថ្លៃទូរគមនាគមន៍ និងថ្លៃសេវាគ្រប់គ្រងផ្ទះល្វែងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលពីការកាត់បន្ថយចំណូលពីកាតឥណទានទ ហើយការទូទាត់នៅចុងឆ្នាំ ក៏អាចធ្វើបានដោយប្រើស្មាតហ្វូនដែរ។ សេវាពន្ធដាជាតិ (NTS) មានប្រតិបត្តិការណែនាំការដោះស្រាយអំពីការទូទាត់ប្រាក់ចុងឆ្នាំនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន និងចែកចាយតាមវីដេអូនៅលើyoutubeផងដែរ។

2020년 1월에 있을 2019년분 연말정산부터는 산후조리원 비용이 의료비 세액공제 대상에 포함된다. 

연간 소득 7,000만원 이하 직장인이라면 최대 200만원까지 공제를 받을 수 있다. 

연간 50만원까지 의료비 세액공제가 가능한 안경과 콘택트렌즈 구입비용은 신용카드 영수증 외에 ‘시력 교정용’이라는 구입 목적이 적힌 영수증을 따로 받아둬야 한다. 

박물관과 미술관 입장료도 소득공제 대상에 새로 포함돼 7월 이후 신용카드로 결제했을 경우 입장료의 30%를 공제받을 수 있게 된다.

2019년에 결혼을 한 경우, 배우자 공제와 부양가족 공제 등의 혜택을 받을 수 있는데, 혼인신고를 하지 않았다면 12월 안에 마쳐야 한다. 

월세로 나가는 돈도 세액공제가 가능하며, 연간 소득 5,500만원 이하는 12%, 7,000만원 이하는 10% 공제를 받을 수 있다. 단, 주거지로 전입신고가 돼 있어야 한다. 

주택종합청약저축에 가입한 연 소득 7,000만원 이하 무주택 세대주는 내년 2월 말까지 금융기관에 무주택 확인서를 제출하면 청약저축 공제를 받을 수 있다. 

신차 구입 비용이나 차량 리스 비용, 통신비, 아파트 관리비 등은 신용카드 소득공제 대상에서 제외되며, 이번 연말정산은 스마트폰으로도 할 수 있게 된다. 

국세청(NTS, National Tax Service)은 홈페이지에 연말정산 안내 코너를 운영하고 유튜브에서 안내 동영상도 제공한다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중