ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការនាំចូលផលិតផលសាច់សត្វខុសច្បាប់នៅចុងឆ្នាំនិងដើមឆ្នាំ

piggy-bank-2889042_1280

ក្រសួងកសិកម្ម ស្បៀងអាហារ និង កិច្ចការជនបទ (MAFRA) នឹងធ្វើការដាក់ឱ្យនៅដាច់ឆ្ងាយចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនជ្រូកដោយមានការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកទៅទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេសក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងឆ្នាំនិងដើមឆ្នាំ។

ក្រសួងកសិកម្ម ស្បៀងអាហារ និង កិច្ចការជនបទ ក៏ធ្វើការត្រួតពិនិត្យកាំរស្មីអ៊ិចរាល់ឥវ៉ាន់ ហើយប្រសិនបើចាំបាច់នឹងហែកពិនិត្យទំនិញដែលបានខ្ចប់ចំពោះបណ្ដាប្រទេសដែលមានផ្ទុកជំងឺផ្តាសាយជ្រូករបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិក។ ប្រសិនបើផលិតផលសាច់ជ្រូកត្រូវបានគេចាប់បាននៅពេលលួចយកចូលមកមានជំងឺផ្តាសាយជ្រូករបស់ប្រទេសអាហ្រ្វិកពីប្រទេសដែលដែលជំងឺផ្តាសាយជ្រូកនោះ ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន៥លានវ៉ុនសម្រាប់លើកទីមួយ លានសែនវ៉ុនលើកទីពីរ និង ១០លានវ៉ុនលើកទីបី

농림축산식품부(MAFRA, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)는 해외여행객이 증가하는 연말연시를 맞아 아프리카돼지열병 확산 차단을 위해 12월 23일부터 2020년 1월 31일까지 집중 검역을 실시한다. 

농식품부는 아프리카돼지열병 발생국이 포함된 노선을 대상으로 모든 수화물에 엑스레이 검사 실시와 필요시 화물을 개봉하는 검사도 실시한다. 

아프리카돼지열병 발생국에서 돼지고기 제품을 몰래 들여오다 적발되면 1회 500만원, 2회 750만원, 3회엔 1,000만원의 과태료를 내야 한다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중