Сав өндгөвчний эхо шинжилгээний төлбөр эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөд хамрагдана

Арванхоёрдугаар сарын 23-ны өдөр Эрүүл мэнд халамжийн яам(MOHW, Ministry of Health and Welfare)-наас эмэгтэйчүүдийн эхо шинжилгээний төлбөр эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөд хамрагдах болсонтой холбогдуулан мэдэгдэл гаргажээ. 2020 оны хоёрдугаар сараас эхлэн сав, өндгөвчний эхо шинжилгээ хийлгэхэд даатгалын хөнгөлөлтөд хамрагдсанаар төлбөр нь одоо байгаагаас тал хувиар буурах ажээ. Одоогийн байдлаар өвчин оношлох зорилгоор эход харуулахад дунджаар 47,400 воноос 137,600 вон байгаа бол даатгалын хөнгөлөлтөд хамрагдаж эхэлснээр өөрийн төлөх төлбөр 25,600 воноос 51,500 вон орчим болж багасах юм байна.

<자궁•난소 초음파 건강보험 확대> 12월 23일, 보건복지부(MOHW, Ministry of Health and Welfare)는 자궁•난소 등의 초음파 검사 보험 적용 범위를 확대하는 고시 개정안을 행정예고했다. 2020년 2월부터 자궁•난소 등의 초음파 검사에 건강보험 적용이 확대되면서 비용이 절반으로 줄어들게 된다. 현재 자궁•난소 등의 질환 진단용 초음파 검사 가격은 평균 4만 7,400원에서 13만 7,600원인데, 건보가 적용되면 본인 부담분이 2만 5,600원에서 5만 1,500원 정도로 줄어들게 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중