Ирэх жил эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр 3,2 хувиар… ажлын газрын даатгалд хамрагдагч 3,653 воноор өсөж

2020 оны 1-р сараас эхлэн албан газрын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдагчийн өөрийн төлөх даатгалын мөнгө дунджаар 116,018 вон буюу 3,653 воноор нэмэгдэх болж байна. Орон нутгийн даатгуулагчийн даатгалын төлбөр 2,800 воноор өсөж 89,867 вон болно. 11-р сарын 16-ны өдөр Эрүүл мэндийн яам(Ministry of Health and Welfare, MOHW)-наас Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн зарим нэг зүйл заалтад өөрчлөлт оруулсан талаар урьдчилан мэдэгджээ. Үүний дагуу ирэх жилээс эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн өсөлтийн хувь 3.2%-иар, энэ жилийн өсөлт 3.49%-тэй харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй байна. Эрүүл мэндийн яам нь 12-р сарын 9–ны өдрийг хүртэл хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой санал хүсэлтийг хүлээн авсаны дараа ирэх жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхлэх юм байна.

<내년 건강보험료 3.2% 인상…직장인 3천653원 올라>

2020년 1월부터 직장인 본인 부담 월평균 건강보험료가 11만 6,018원으로 3,653원 오르게 된다. 지역 가입자의 보험료는 8만 9,867원으로 2,800원 인상된다. 11월 16일 보건복지부(Ministry of Health and Welfare, MOHW)는 이런 내용의 건강보험법 시행령 일부 개정안을 입법 예고했다. 개정안에 따라 내년 건강보험료율 인상폭은 3.2%로, 올해 3.49%보다 줄었다. 복지부는 12월 9일까지 개정안에 대한 의견 수렴을 마친 뒤 내년 1월 1일부터 시행에 들어갈 예정이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중