ពលករ ពលការិនីបរទេស បង់ 11០,០០០ វ៉ុនក្នុងមួយខែសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

coins-1523383_960_720

ពលករ ពលការិនីបរទេសដែលបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានចំនួនទ្វេដង​ជាងជនជាតិកូរ៉េមានចំនួន 12.5០០ នាក់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម​ចិញ្ចឹមសត្វ និង នេសាទ។

ចាប់តាំងពីខែកក្កដា“ ផែនការចុះបញ្ជីបង់ធានារ៉ាប់រងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ជនបរទេស និង ជនបរទេសជាជនជាតិកូរ៉េ” ត្រូវបានអនុវត្ត ហើយជនបរទេសទាំងអស់ដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េលើសពី ៦ខែឡើងទៅ ត្រូវតែចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសមាជិកក្នុងស្រុក។

បញ្ហាគឺថា ក្នុងចំណោមពលករ ពលការិនីបរទេសដែលមកប្រទេសកូរ៉េដើម្បីធ្វើការតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិការងារ ធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការដែលមិនបានចុះបញ្ជី គាត់នឹងត្រូវចុះឈ្មោះចូលធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្នុងតំបន់ មិនមែនជាសមាជិកក្នុងក្រុមហ៊ុន។

ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសមាជិកក្នុងក្រុមហ៊ុន អ្នកអាចចំណាយត្រឹមតែ 63.០០០ វ៉ុនប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយខែ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពច្រើនជាងទ្វេដ ដោយសារតែធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការដែលមិនបានចុះបញ្ជី។

한국인보다 두 배가량의 건강보험료를 납부하는 이주노동자가 농·축산·어업분야에만 1만 2,500명에 달하는 것으로 나타났다.

지난 7월부터 ‘외국인·재외국민 건강보험 당연 가입제도’가 시행돼 6개월 이상 국내에 체류하는 외국인 모두가 지역가입자로 건강보험에 가입해야 한다.

문제는 고용허가제를 통해 한국에 취업 목적으로 들어온 이주노동자 중 사업자등록이 되지 않은 사업장에서 근로하는 경우 직장가입자가 아닌 지역가입자로 건강보험에 가입하게 된다는 점이다.

직장가입자로 건강보험에 가입하면 월 6만 3,000원 정도의 건강보험료만 납부해도 됐지만, 사업자등록이 되지 않은 사업장에 근무한다는 이유로 그보다 두 배 가까운 건강보험료를 납부해야 한다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중