មជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ហាណាដាលីន ការណែនាំកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំត្រីមាសទី២​ ឆ្នាំ២០១៩

일요프로그램

1. ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ​តាមកម្រិតត្រៀមប្រឡង​ សមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ​(Topik) ជំនាញសរសេរ

– ខ្លឹមសារ​៖ ប្រឡងសរសេរ និង​កែ, កែកំហុសដែលមានញឹកញាប់​ ។ល។

– សម្រាប់ ៖ ជនបរទេស

– កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ – ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង 10:00 – ម៉ោង 12:00

2. ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ជរបរទេស

– ខ្លឹមសារ ៖ រៀនព្យព្ជានះ , វេយ្យាករថ្នាក់ដំបូង និង សន្ទនា ។ល។

– សម្រាប់ ៖ ជនបរទេស

– កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ – ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង 12:00 – ម៉ោង 14:00

3.  ថ្នាក់រៀន វីយូឡុង ‘ សួស្ដី វីយូឡុង!’

– ខ្លឹមសារ ៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះភ្លេង និង រៀនអោយស្គាល់វីយូឡុង

– សម្រាប់ ៖ កូនរបស់គ្រួសារពហុវប្បធម៌អាយុ ១២ឆ្នាំ ឡើងទៅ

– កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ – ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង 12:00 – ម៉ោង 13:30

4. ថ្នាក់រៀន​ ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមគាំទ្រ

– ខ្លឹមសារ ៖ រៀនធ្វើចលនារបស់ក្រុមគាំទ្រ ។ល។

– សម្រាប់ ៖ កូនរបស់គ្រួសារពហុវប្បធម៌អាយុពី ៧ឆ្នាំ ដល់ ១៣ឆ្នាំ

– កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ – ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង 10:00 – ម៉ោង 12:00

5. ថ្នាក់រៀនរាំក្បាលពោះ

– ខ្លឹមសារ ៖ រៀនចលនារាំក្បាលពោះ និងសំដែង

– សម្រាប់ ៖ ជនបរទេស

– កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ – ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង 12:00~ម៉ោង 13:30 

អាចចុះឈ្មោះនៅគេហទំពរមជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ហាណាដាលីន (http://hanadarin.com/)

ទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ ៖ 02-743-6744, 02-742-6745~6

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중