រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ដោះស្រាយបញ្ហាចាស់ជរាដោយទទួលយកជនបរទេស

migration-3129340_960_720

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបង្ហាញគោលនយោបាយទទួលយកធនធានមនុស្សជាជនបរទេសពូកែ ដើម្បីជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់និងស្ថានការណ៍អោនភាពនៃចំនួនវ័យបង្កើតផលិតភាពដោយសារការផ្ដល់កំណើតទាប និង ចាស់ជរា។

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញាក្រសួងផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច (Ministry of Economy and Finance) បានសម្រេចយកគោលការណ៍នេះក្រោយបានពិភាក្សាសំខាន់លើ ‘វិធានការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលនៃទម្រង់ប្រជាជន’នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិធានការឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ច។

ការផ្តល់ ‘វីសាធនធានមនុស្សពូកែ’ គឺដើម្បីទាក់ទាញធនធានមនុស្សដែលជាជនបរទេសមានកម្រិសិក្សាខ្ពស់ និង ប្រាក់ខែខ្ពស់។ ប្រសិនបើទទួលបានប្រភេទវិសាមួយនេះ គឺអាចទទួលការអនុញា្ញតិអោយរស់នៅរយៈពេលយូរ យកគ្រួសារមករស់នៅជាមួយ ឪកាសទទួលការងារ ព្រមទាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតផងដែរ។

រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្គត់ផ្គង់សេវាតម្រូវ ចាប់ពីបញ្ហាការងាររហូតដល់បញ្ហាការអប់រំកូនរបស់ជនបរទេសពូកែ សម្រាប់រយៈពេលមធ្យមនិងយូរ។ មិនត្រឹមតែការប្រឹក្សាគ្រប់ម៉ោងលើផ្នែកអន្ដោប្រវេសន៍ រកការងារ និង ការព្យាបាលនោះទេ ផ្នែកអប់រំកូនរបស់ជនបរទេសដោយបង្កើនចំនួនកម្រិតថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េនៅក្នុងសាលាបឋមក៏ឧបត្ថម្ភផងដែរ។

ដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រជាជននៅខេត្តដែលថយចុះបឲបន្តិចម្ដងៗនឹងអនុញ្ញាតិផ្ដល់ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរសម្រាប់និស្សិតបរទេសដែលសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេស ឬពលករ ពលការិនីបរទេសដែលធ្វើការខាងផ្នែកផលិតដែលមានជំនាញនិងបានស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនៅតាមខេត្តណាដែលខ្វះមនុស្ស មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏នឹងបន្ថែមពិន្ទុនៅយកទិដ្ឋាការរស់នៅអចិន្រ្ដៃយ៍ផងដែរ។

រយៈពេលកន្លងមកប្រសិនបើជនបរទេសណាដែលបំពានច្បាប់ គឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតិអោយពន្យារទិដ្ឋាការរស់នៅទេ ប៉ុន្ដែប្រសិនបើជនបរទេសនោះមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ជនបរទេសនោះគ្រាន់តែបង់ថ្លៃរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះនឹងមានវិធានការពន្យារទិដ្ឋាការរស់នៅអោយ។

សម្រាប់ការបង្កើតការបង់ប្រាក់ថ្លៃរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ នៅពេលក្រោយនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់លើការចំណាយការគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស ក៏ដូចជាគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភសិក្សាចំណេះដឹងសង្គមចម្រុះរបស់ជនបរទេស។

ដើម្បីការផ្លាស់ប្រែនេះ ការដែលបង្កើតប្រព័ន្ធ ‘ច្បាប់គ្រប់គ្រងជនអន្ដោប្រវេសន័ចម្រុះ’ដោយកែប្រែច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតជាមួយគ្នាការចង្អុលបង្ហាញរបស់រដ្ឋាភិបាល។

ជាមួយគ្នាផងដែរ ដើម្បីជួយអោយជនបរទេសដែលដែលមានជំនាញជាប់ខ្លួនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាន ទោះជាជនបរទេសនោះបានចូលមកប្រទេសកូរ៉េតាមរយៈវីសាធ្វើការក្រៅជំនាញ ឬវីសាមកលេងនិងធ្វើការក៏ដោយប្រសិនបើបានធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េលើសពី៥ឆ្នាំ ហើយមានវិញ្ញាបណ្ណាបត្របញ្ជាក់សមត្ថភាពភាសាកូរ៉េជាដើមដែលអាចបង្រ្គប់លក្ខខ័ណ្ឌនោះនឹងមានគម្រោងពង្រីក’ប្រព័ន្ធពិន្ទុជំនាញបច្ចេកទេស’ដែលអាចប្ដូរយកទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរ។

ចំពោះបញ្ហាទាក់ទងជាមួយជនបរទេសនៅថ្ងៃខាងមុខទៀត នឹងមានគម្រោងបន្ធូរបន្ថយជញ្ជាំងនៃប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិចូលប្រទេសម្ដងទៀត តាមរយៈប្រព័ន្ធ’ចូលប្រទេសម្ដងទៀតតាមរយៈមនុស្សគំរូ’ក្រោយពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយរយៈពេលត្រឡប់ចូលប្រទេសកូរ៉េវិញអោយនៅតិចជាង៣ខែដែលនៅអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន។

한국 정부가 저출산·고령화에 따른 생산연령인구 감소 현상 대응 차원으로 우수 외국 인력을 받아들이기 위한 정책을 발표했다.

9월 18일 기획재정부(Ministry of Economy and Finance)는 경제활력대책회의에서 이런 내용을 골자로 한 ‘인구구조 변화 대응 방안’을 논의한 뒤 확정했다.

‘우수인재 비자’를 신설해 고학력·고임금 외국인 인재를 유치한다. 이 비자를 발급받으면 장기체류나 가족동반, 취업 허용 등 다양한 혜택이 주어진다.

중장기적으로는 우수 외국인의 고용부터 자녀교육 문제까지 맞춤형 서비스를 제공한다. 출입국·고용·의료 실시간 상담은 물론, 초등학교 내 한국어 학급 수를 늘려 외국인 자녀 교육도 지원한다.

점점 줄어드는 지방 인구를 늘리기 위해 인구과소 지역에 기능대학 유학생이나 제조업체 숙련기능공이 일정 기간 머무를 경우 장기체류를 허용하고, 영주권 등을 획득할 때도 가점을 준다.

그간 이주민이 법을 위반하면 체류 연장 허가를 내주지 않았지만, 국내에 생활기반이 있다면 질서유지부담금을 부과하고 체류는 연장해줄 방침이다. 질서유지부담금으로 조성한 재원은 향후 외국인 체류 관리 비용, 외국인 사회통합 지원 정책 등에 활용할 예정이다. 

이 같은 변화를 위해 관련 법령도 일제히 손질해 ‘통합적 이민관리법’ 체계를 구축하겠다는 것이 정부의 구상이다. 

아울러 숙련 외국인력을 한국에 머물도록 하기 위해 비전문취업·방문취업 비자로 입국했더라도 국내에서 5년 이상 일하고 한국어 능력이나 자격증 소지 등의 요건을 충족한다면 장기체류 비자로 전환해주는 ‘숙련기능점수제’를 대폭 확대할 예정이다. 

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중