Môi trường làm việc của nữ lao động nhập cư khá khắc nghiệt

333

Theo nội dung của ‘Kết quả khảo sát tình hình thực tế về nhân quyền của nữ lao động nhập cư trong lĩnh vực sản xuất’ do Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 19 tháng 6, 48.6% số người được khảo sát trả lời rằng họ không được ký kết hợp đồng lao động. Như vậy, một nửa số nữ lao động nhập cư phải làm việc trong tình trạng không được ký kết hợp đồng lao động.

Đối với câu hỏi liên quan đến việc có được phổ biến và giáo dục về an toàn lao động hay không, 51,7% trả lời “Có”, và 61.8% trả lời  “Có biết” khi nhận được câu hỏi liên quan đến việc có biết về bảo hiểm tai nạn hay không.

Cũng xuất hiện những khác biệt cụ thể khác tùy theo việc có visa hay không cũng như quy mô của nhà máy làm việc. 95% nữ lao động không được đăng ký chính thức trên giấy tờ trả lời rằng họ không được ký kết hợp đồng lao động, và với những nhà máy có quy mô lao động dưới 10 người, số nữ lao động trả lời rằng họ đã được phổ biến và giáo dục về an toàn lao động nhà xưởng giảm xuống chỉ còn 39.1%.

Vấn đề về quấy rối tình dục cũng khá nghiêm trọng. Với câu hỏi khảo sát liên quan đến kinh nghiệm về việc bị quấy rối tình dục, 11.7% trả lời là “Có”, tuy nhiên trong những khảo sát phỏng vấn chuyên sâu hơn, kết quả cho thấy tất cả nữ lao động đều trả lời đã từng bị quấy rối tình dục.

Trung tâm nghiên cứu pháp luật giới tính trực thuộc trường đại học Ehwa, cơ quan thực hiện khảo sát lần này đề xuất cần phải tăng cường hơn nữa việc quản lý giám sát việc ký kết hợp đồng lao động đối với nữ lao động nhập cư cũng như phải thực hiện thay đổi môi trường làm việc nhà máy một cách mở cửa tự do hơn nữa.

<여성 이주노동자 노동환경 열악>

여성 이주노동자의 노동 환경이 열악한 것으로 나타났다.

6월 19일 국가인권위원회가 발표한 ‘제조업 분야 여성이주노동자 인권상황 실태조사’ 내용을 보면 조사 대상자 중 48.6%가 근로계약서를 작성하지 않았다고 응답했다. 여성 이주노동자의 절반이 근로계약서도 작성하지 않은 채 일하고 있는 것이다.

현장 안전교육 실시여부에 대한 질문에 ‘받았다’는 응답은 51.7%였고, 산재보험 인지 여부에 대한 물음에 ‘안다’는 응답은 61.8%였다.

비자의 유무, 사업장 규모에 따라 세부적인 차이도 나타났다. 미등록 여성 이주노동자의 경우 95.3%가 근로계약서를 작성하지 않았다고 답했고, 사업장 규모가 10명 미만인 경우 현장 안전교육을 받았다는 응답은 39.1%로 낮아진다.

성희롱 문제도 심각하다. 성희롱 경험에 대한 설문조사에 ‘있다’는 응답은 11.7%였으나, 심층면접조사에서는 모두 성희롱을 경험한 것으로 조사됐다.

이번 조사를 수행한 이화여대 젠더법학연구소는 여성 이주노동자 근로계약서 작성에 대한 관리·감독을 강화하고 사업장 변경을 자유롭게 할 수 있어야 한다고 제안했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중