Trung tâm tuyển dụng lao động và phúc lợi cho thuyền viên Hàn Quốc vận hành tổng đài tư vấn cho thuyền viên người nước ngoài

123

Trung tâm tuyển dụng lao động và phúc lợi cho thuyền viên Hàn  Quốc đang tổ chức hoạt động của nhóm hỗ trợ và quản lý thuyền viên người nước ngoài nhằm cải thiện vấn đề nhân quyền và bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ giải quyết các khó khăn của các thuyền viên người nước ngoài.

Nhóm hỗ trợ được tổ chức dưới hình thức Trung tâm tổng đài điện thoại, hỗ trợ tư vấn qua điện thoại cho đối tương thuyền viên người nước ngoài đang làm việc trên các tàu thuyền theo luật thuyền viên Hàn Quốc, và hỗ trợ các ngôn ngữ tiếng Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam. Nội dung tư vấn bao gồm tư vấn và thông dịch các lĩnh vực như nợ lương, lương bổng, bồi thường tai nạn và nghỉ việc, và các nội dung tư vấn liên quan đến những khó khăn khác.

Số điện thoại tư vấn (trong Hàn Quốc) 1566-3151 và (nước ngoài) +8251-911-3151, làm việc từ 9 giờ đến 18 giờ vào ngày thường, các cuộc gọi sau 18 giờ sẽ được kết nối vào thùng thư ghi âm (ARS).

<한국선원복지고용센터, 외국인 선원 콜센터 운영>

한국선원복지고용센터는 외국인선원의 인권 개선과 권익 보호, 고충처리를 위해 외국인선원관리지원단을 운영하고 있다.

지원단은 한국 선원법 적용 선박에 승선중인 외국인 선원을 대상으로 전화상담을 진행하는 콜센터를 갖추고 인도네시아어, 중국어, 베트남어를 지원한다. 상담 내용은 임금체불 및 급여관련 사항, 재해보상 및 퇴직관련 사항, 기타 고충상담 및 통역관련 사항이다.

전화상담은 (국내)1566-3151과 (국외)+8251-911-3151에서 평일 9시부터 18시까지 진행하며, 18시 이후에는 음성사서함(ARS)로 연결된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중