Hội đồng thảo luận về vấn đề nhân quyền cho công dân nhập cư của 4 tổ chức tôn giáo lớn, yêu cầu về các đối sách bảo vệ nhân quyền cho công dân nhập cư

444

Vào ngày 17 tháng 5 vừa qua tại cổng chính chùa Jogyesa, quận Jongro-gu, thành phố Seoul, đại diện của 4 tổ chức tôn giáo Thiên Chúa giáo – Phật giáo – Phật giáo Won – Đạo Tin lành đã mở cuộc họp báo ‘ Hội đồng thảo luận về vấn đề nhân quyền cho công dân nhập cư của 4 tổ chức tôn giáo lớn’ và yêu cầu chính phủ của tân tổng thống Moon Jae In nhanh chóng hoàn thiện các đối sách về bảo vệ nhân quyền cho công dân nhập cư.

Hội đồng thảo luận đã phát biểu bài tuyên bố mang tên ‘Chúng tôi yêu cầu những đối sách thực tế của chính phủ Moon Jae In đối với vấn đề bảo vệ nhân quyền cho công dân nhập cư’, đồng thời cũng đưa ra quan điểm ‘Những chính sách dành cho hơn 2 triệu đối tượng công dân nhập cư đã không nhận được sự quan tâm của xã hội ngay cả trong thời gian tranh cử” và “Với tình hình thực tế hiện nay là vấn đề nhân quyền của rất nhiều công dân nhập cư không được bảo đảm, việc thiết lập các đối sách đặc biệt liên quan đến vấn đề này là vô cùng cần thiết”.

Bên cạnh đó, hội đồng thảo luận cũng phát biểu ý kiến “Luật cấm phân biệt đối xử là công cụ pháp luật tối thiểu nhằm đảm bảo nhân quyền cho đối tượng thiểu số trong xã hội chúng ta hiện nay, cũng là bước đi đầu tiên nhằm giúp tất cả các thành viên trong xã hội hiện nay nhận thức rõ ràng về tính chất bạo lực của hành vi phân biệt đối xử và tiến tới xóa bỏ hiện trạng này”, đồng thời đưa ra yêu cầu “Thông qua việc ban hành bộ luật này, chúng ta cần phải chế định rõ ràng hành vi phân biệt chủng tộc – vốn đã được Tổ chức Liên Hợp Quốc (UN) quy định là hành vi phạm tội vô nhân đạo, là một hình thức tội phạm và cần nhanh chóng hoàn thiện những quy định xử phạt liên quan nội dung này”.

<4대 종단 이주인권협의회, 이주민 인권 보호 대책 요청>

천주교·불교·원불교·개신교가 이주민 인권과 권익 보호를 위해 구성한 ‘4대 종단 이주인권협의회’가 5월 17일 서울 종로구 조계사 앞에서 기자회견을 열고 문재인 정부에게 이주민 인권 보호 대책 마련을 촉구했다.

협의회는 ‘이주민 인권 보호를 위한 문재인 정부의 실질적인 대책을 촉구한다’는 제목의 성명서를 발표하고 “200만을 넘어선 이주민을 위한 정책은 대선 기간 중에도 사회적 관심의 대상이 되지 못했다”며 “많은 이주민들의 인권이 보장되지 못하는 현실 속에서, 이에 대한 각별한 대책 수립이 필요하다”고 밝혔다.

또한 협의회는 “차별금지법은 우리 사회의 소수자 인권 보장을 위한 최소한의 법적 장치이며, 차별이 가진 폭력성을 사회 구성원 모두가 인식하고 이를 없애도록 하는 첫걸음”이라며 “이 법률의 제정을 통해 유엔(UN)이 규정한 반인류적 범죄인 인종차별 행위가 범죄로 명시되고 처벌 규정이 마련되어야 한다”고 요구했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중