ការបើកវេទិកាសិល្បៈថ្ងៃទី26~30នៅអ៊ីនឈុនក្នុងរោងមហោស្រពភាពយន្តឌីស្ពូរា

크기변환_1_2017 (1)

វេទិកាសិល្បៈនៅអ៊ីនឈុនខែ 5ថ្ងៃទី26~30ក្នុងរោងមហោស្រពភាពយន្តឌីស្ពូរា

(5th Diaspora Film Festival) បានបង្ហាញឡើងនៅមាត្រាទី5។

ការបើកសាជីវកម្មនៅអ៊ីនឈុនលាបដោយមិត្តភាពជាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិកូរ៉េ ‘ការធ្វើការពេលយប់(Night Working)’,ដែលបិទលំនៅដ្ឋាននៅកូរ៉េជាអ្នកនិយាយរឿងរ៉ាវនៃការជនភៀសខ្លួនជនជាតិប៉ាគីស្ថាន’នោវារមែន(Nowhere Man)’។

ភាពយន្តលើកនេះមានបណ្តាប្រទេស33នៃការធ្វើទំហម 50និងត្រូវចាក់បញ្ចាំង។

អត្ថនយ័កាន់តែច្បាស់អាចតាមបណ្តាញគេហទំព័រ(http://www.diaff.org)

디아스포라영화제 26~30일 인천아트플랫폼 일대서 열려

제5회 디아스포라영화제(5th Diaspora Film Festival)가 5월 26~30일 인천아트플랫폼 일대에서 펼쳐진다.

개막작은 인천의 공단을 배경으로 캄보디아인과 한국인의 우정을 그린 ‘야간근무(Night Working)’이고, 폐막작은 한국 거주 파키스탄 난민 가족 이야기인 ‘노웨어 맨(Nowhere Man)’이다.

이번 영화제에는 33개국서 만든 50편의 영화를 상영한다. 자세한 내용은 홈페이지(http://www.diaff.org)에서 볼 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중